Tandlæge i Vejle Tandlæge i Vejle

INFORMATION FRA KLINIKKEN

Ny overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner.
Nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen.

Der er indgået ny overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner med virkning fra 1. april 2015.
Overenskomsten er bygget op omkring nationale kliniske retningslinier fra Sundhedsstyrelsen.
Ifølge disse retningslinier skal alle patienter på tandklinikker nu placeres i et grønt, gult eller rødt spor udfra en vurdering af tandsundheden og muligheden for selv at påvirke denne.
De 3 spor giver forskellige muligheder for tilskud til behandling.
Kort fortalt skal man placeres i det grønne spor, hvis der ikke er aktive sygdomme i munden og der gives så kun tilskud til undersøgelse og tandrensning 1 gang om året.
Har man aktiv tandsygdom som for eksempel caries,tandkødsbetændelse eller paradentose anvendes det gule eller røde spor. Her åbnes i forbindelse med individuel forebyggende behandling mulighed for tilskud flere gange årligt.
Nogle ydelser skifter navn, forsvinder eller erstattes af andre og ordlyden på regninger kan derfor være ændret .
På vores klinik har vi altid arbejdet med individuelt tilpassede intervaller mellem undersøgelser
Nogle kommer 3-4 gange årligt, andre kun 1 gang om året eller sjældnere og intervallet er blevet vurderet og eventuelt justeret ved hver undersøgelse.
Som udgangspunkt kan du derfor regne med at være:
” grøn”, hvis vi har aftalt undersøgelse 1 gang årligt eller sjældnere
”gul” eller ”rød” , hvis vi tidligere har aftalt undersøgelser oftere end 1 gang årligt.
Du kan læse mere om de gældende regler på Tandlægeforeningens informationssider.

Venlig hilsen
Lena Gravgaard og Jørgen Juul-Olsen