Tandlæge i Vejle

Tandlæge i Vejle

Kritisk behandling

Her kan du læse hvordan Sundhedsstyrelsens definerer kritisk og ikke-kritisk tandbehandling.
Der må i øjeblikket kun udføres kritisk behandling på tandklinikker .

Kritisk behandling omfatter blandt andet :
Behandling af traumer af tænder og mund, smerter, infektioner herunder rodbetændelse, svære cariestilfælde, svære tilfælde af parodontitis, skader eller løsning af fyldninger, kroner,broer,proteser .

Ikke kritisk behandling defineres som :
Behandling og kontrol af mindre alvorlig tandsygdom som fx mindre cariesangreb, gingivitis og mildere former for parodontitis , kosmetiske behandlinger samt almindelige rutineundersøgelser og almindelig tandrensning