Tandlæge i Vejle

Tandlæge i Vejle

Visdomstænder

Visdomstænder er de sidste tænder, der bryder frem.

Det sker som regel omkring 18-20 års alderen.

Ikke alle mennesker har visdomstænder, 25 % mangler en eller flere af visdomstænderne.

 

Hvilke komplikationer kan opstå med visdomstænder?

Mens de øvrige tænder bryder frem, vokser kæberne stadig, men når visdomstænderne kommer, er der næsten ingen vækst tilbage i kæberne, og de må affinde sig med pladsforholdene, som de er. Derfor kan der opstå pladsproblemer.

Visdomstænderne er ligeså gode tænder, som alle de andre tænder. De kan dog have en knudret facon, og da de samtidigt er placeret længst tilbage i tandrækken, kan de være svære at holde rene og fri for tandsygdomme.

Nogle visdomstænder kommer aldrig frem, men bliver liggende problemfrit i kæberne.

Andre kommer helt eller delvist frem, og sidder de uden problemer, er der ingen grund til at fjerne dem.

I nogle tilfælde opstår forbigående ømhed og hævelse i forbindelse med frembrud af tænderne. Dette kan ofte behandles med renhold, eventuel skylning med klorhexidin og anvendelse af milde smertestillende tabletter samt lidt tålmodighed til tanden er brudt frem.

Andre gange opstår infektion omkring en visdomstand, der oftest i første omgang forsøges behandlet med professionel rensning og skylning omkring tanden, eventuelt suppleret med antibiotika.

 

Hvorfor skal nogle visdomstænder fjernes?

En visdomstand bør fjernes, hvis der gentagne gange har været betændelse omkring tanden og ned i kæben, eller hvis den er til skade/ fare for den foranliggende tand.
Der findes også andre grunde til, at visdomstænder bør fjernes.

Det er tandens placering i kæben og faconen på rødderne der afgør, om tanden kan fjernes ved en simpel tandudtrækning eller om den skal opereres ud.

Ved behov for operativ fjernelse af visdomstand vil du blive grundigt oplyst om forholdsregler før og efter operationen.

Er der tale om specielt vanskelige forhold henviser til kirurgisk special klinik, Klinik for Tand- Mund- og Kæbekirurgi, ved specialtandlægerne Lone Lenk Hansen og Thomas Urban.

Visdomstænder kontrolleres ved almindelig klinisk undersøgelse kombineret med jævnlige røntgenbilleder.

Læs mere om visdomstænder her.