Tandlæge i Vejle

Tandlæge i Vejle

Kan paradentose helbredes?

Ja, paradentose kan med behandling kontrolleres eller standses.

Ved paradentose svinder tændernes knogle som følge af vedvarende betændelse i vævet/tandkødet rundt om tanden. Paradentose er altså ikke betændelse i selve knoglen og kan i mange tilfælde standses ved at genskabe sunde forhold i tandkødet. Desværre gendannes den mistede knogle ikke, og det er derfor vigtigt at forebygge eller begrænse skaden.

Paradentose behandling

Behandlingen af paradentose består primært af at fjerne de bakteriebelægninger, bløde såvel som forkalkede, som forårsager betændelse. Dette gøres ved en kombination af professionel rensning udført af tandlæge eller tandplejer og efterfølgende almindelig omhyggelig daglig mundhygiejne med tandbørste og mellemrumsbørster.

I nogle tilfælde kan paradentose behandles med kirurgi.

Hvordan påvirker Paradentose andre sygdomme?

Inden for de seneste år er det dokumenteret, at sygdommene paradentose og diabetes gensidigt påvirker hinanden, og at risikoen for visse hjertekarsygdomme øges ved forekomst af paradentose. Det formodes også, at sygdommen reumatoid artritis og visse neurodegenerative sygdomme som

Alzheimers og Parkinsons sygdom påvirkes af paradentose. Der er således store helbredsmæssige fordele ved at få behandlet paradentose

Hos tandlægerne Lena Gravgaard og Jørgen Juul-Olsen i Vejle har vi stort fokus på forebyggelse af tandsygdomme, blandt andet paradentose, og er sygdommen opstået, har vi mange års erfaring med behandling.

Du kan læse mere om paradentose, og om hvordan sygdommen kan behandles under fanen “Behandlinger” eller på Tandlægeforeningens hjemmeside.